Voorbereiding

Erkenning

Voorwaarden

Hoe vraag je een erkenning aan?

Er zijn erkenningsvoorwaarden op drie niveaus:

 1. de onderneming
 2. de mentor
 3. de aangeboden activiteiten (per standaard)

De onderneming

 • … voldoet aan de eisen op het vlak van organisatie en bedrijfsuitrusting om de opleiding op de werkplek mogelijk te maken zoals opgelegd door het opleidingsplan;
 • … heeft voldoende financiële draagkracht om de continuïteit van de onderneming te waarborgen;
 • … heeft geen veroordelingen opgelopen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang brengen of die van dien aard zijn dat de onderneming geen goede leeromgeving voor de lerende kan waarborgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om arbeidsrechtelijke of RSZ-veroordelingen.

De mentor

 • … getuigt van onberispelijk gedrag. Hieronder wordt verstaan dat de mentor geen veroordelingen heeft opgelopen die van dien aard zijn dat er geen kwalitatieve en veilige leeromgeving kan worden gewaarborgd. UITTREKSEL 596.2 is vereist om erkend te worden als mentor.
 •  … is minstens 25 jaar oud;
 •  … heeft minstens 5 jaar praktijkervaring in het beroep;
 •  ... heeft een erkende mentoropleiding gevolgd of volgt deze binnen het jaar na de erkenning van de opleiding.

 

Kanttekening: leid je mentor op, dit heeft bepaalde voordelen:

 • Kennisborging in het bedrijf: competentieontwikkeling van de mentor is goed voor het bedrijf en zorgt voor een vlottere opleiding en begeleiding van de jongere.
 • De werkgever ontvangt een vermindering van de RSZ-bijdrage voor deze werknemer (indien met vrucht beëindigd en de administratieve formaliteiten in orde zijn). Het gaat om een basisverminderingsbedrag van € 800 per kwartaal (niet voor eenmanszaken).
 • Bovendien wordt de opleiding binnen deze context volledig door Alimento terugbetaald.
Alimento biedt ondersteuning aan mentoren op de werkvloer

Doel van de coaching

Leidinggevenden of werknemers op maat opleiden en begeleiden in hun rol als mentor. Naast het kaderen van hun rol en verantwoordelijkheden, worden concrete situaties op de werkvloer verduidelijkt en geoefend. Specifieke aandacht gaat naar een juiste communicatie en gestructureerde opvolging.

De coaching gaat in op volgende thema's:

 • Hoe zorg je voor een goed onthaal?
 • Hoe maak je goede afspraken?
 • Hoe geef je duidelijke instructies?
 • Hoe volg je taken en gemaakte afspraken op?
 • Hoe maak je een opvolgingsplan concreet en hoe volg je het op?
 • Hoe bevorder je een vlotte integratie in het team?
 • Hoe geef je feedback?
 • Hoe stuur je gedrag en attitudes bij?
 • Hoe evalueer je?

De aangeboden activiteiten

Voor de onderneming uit de voedingssector horen bepaalde activiteiten bij het aanbieden van de leerwerkplek. Indien een bepaalde activiteit niet kan aangeboden worden, kan dit in de school of in een gesimuleerde werkplek worden aangeleerd. Het is steeds van belang om dit goed af te toetsen.