Voorbereiding

Erkenning

Hoe vraagt de werknemer een erkenning aan?

Informeer de werkgever over de volgende erkenningsprocedure

  • Aanvraag voor de specifieke opleiding en de specifieke vestiging indienen via Werkplekduaal klik hier  (meestal zal het bedrijf vragen om hierbij te helpen).
  • Binnen de 14 dagen ontvangt de werkgever de officiële bevestiging.
  • Pas dan kan er een overeenkomst met de jongere worden afgesloten.
  • De erkenning is 5 jaar geldig (of korter indien niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan).