Leidraad

Trajectbegeleider

Opvolgen van afspraken, taken en de samenwerking

Afspraken maken

Hoe maak ik als trajectbegeleider goede afspraken?

 

Overloop met de jongere wat werkgever en school van hem/haar verwachten. Probeer zo concreet en volledig mogelijk te zijn:

 

Werkkledij

Elke dag propere werkkledij is een must. Voorziet de werkgever werkkledij, dan geef je de afspraken hierrond duidelijk mee.

 

Hygiëne

Hygiëne is niet voor iedereen vanzelfsprekend, daarom is het belangrijk om de afspraken hierrond met de jongere te overlopen. Denk hierbij aan:

 • dragen van een haarnetje;
 • handen wassen bij aanvang van het werk of na toiletbezoek, pauzes …;
 • niet eten tijdens de lessen en op de werkplaats;
 • geen juwelen, make-up, parfum enz. dragen.

 

Veiligheid

Een ongeval is snel gebeurd, bespreek de mogelijke risico’s met de jongere: gebruik van scherpe voorwerpen, veiligheidsvoorschriften van machines.

 

Orde en netheid

Een nette werkplaats werkt voor iedereen beter en kan maar bestaan als iedereen eraan meewerkt. Verwoord duidelijk wat je hierrond van de jongere verwacht: sorteren van afval, terugleggen van materiaal, opruimen van de werkplaats enz.

 

Werk- en pauzetijden

Niet alle jongeren zullen even gedisciplineerd zijn op het vlak van werk- en pauzetijden. Hun leerwerkervaring is hiervoor een goede leerschool. Het is dan ook belangrijk dat de afspraken hierover vanaf het begin duidelijk zijn. Leeft de jongere deze niet na, dan moet hij/zij hier steeds op worden aangesproken.  Vertel dat de jongere altijd zelf moet verwittigen wanneer hij/zij zich niet aan de afspraken kan houden.

 

Melden van afwezigheid, ziekte enz.

Geef de jongere mee dat hij/zij bij afwezigheid of ziekte steeds de mentor of trajectbegeleider moet verwittigen. Geef hem/haar het nummer waarop deze personen bereikbaar zijn.

Gouden regel
Overloop de afspraken met de jongere aan de hand van de onthaalbrochure van het bedrijf.

Vraag de jongere naar zijn/haar mening over de afspraken van zowel school als bedrijf

De jongere zal alle afspraken misschien niet even logisch en duidelijk vinden. Laat de jongere daarom regelmatig vertellen wat hij/zij van de afspraken vindt. Check of ze voor hem/haar herkenbaar zijn. Zo wordt het voor jou snel duidelijk hoe hij/zij over deze afspraken denkt, wat voor hem/haar vanzelfsprekend is en wat niet.

 • Wat vindt de jongere van de afspraken?
 • Welke afspraken vindt hij/zij vanzelfsprekend; welke niet?

 

Vraag de jongere naar zijn/haar verwachtingen

De jongere komt zelf ook met bepaalde verwachtingen naar de school en het bedrijf. Geef hem/haar zeker de ruimte om ook zijn/haar verwachtingen te verwoorden. Waarschijnlijk zal de jongere dat niet uit zichzelf doen, dus stel hem/haar hier enkele vragen rond.

 

Ook met de mentor moeten er afspraken worden gemaakt

 • Peil naar de mening van de mentor over de afspraken in het bedrijf en communiceer de schoolafspraken. Deze twee liggen liefst niet te ver uit elkaar. Vergelijk ook het verhaal van de jongere met wat de mentor vertelt om te zien of de jongere de afspraken goed begrijpt.
 • Peil naar de verwachtingen van de mentor.

Zijn de verwachtingen realistisch? Geeft de mentor de jongere voldoende ruimte en tijd om te groeien?

Taken en afspraken opvolgen

Hoe volg ik als trajectbegeleider de taken en afspraken op?

 

Als trajectbegeleider ben je de schakel tussen school en werkgever.

Wat betreft de communicatie met de mentor over taken en afspraken:

 • Ondersteun de mentor om in de jongere te blijven investeren en om tijd vrij te maken voor het leerproces.
 • Moedig de mentor aan tot het gebruik van de digitale opvolgingstool, zodat hij/zij weet welke taken nog moeten worden ingeoefend en wat er allemaal moet worden aangeleerd.
 • Durf de mentor aan te spreken bij vragen over de manier waarop wordt aangeleerd of de manier waarop er met de jongere wordt omgegaan.
 • Ga na of gemaakte afspraken door de jongere en de mentor worden nageleefd. Faciliteer waar nodig tot een oplossing.

Wat betreft de communicatie met de praktijkleerkrachten en PAV:

 • Brief regelmatig over de vorderingen van de jongere in het bedrijf.
 • Houd de administratie bij zodat de leerevolutie ook voor anderen duidelijk is.

Integratie opvolgen

Hoe past de jongere zich aan op de leerwerkplek?

 

Een eerste of nieuwe werkervaring is voor iedereen wennen. Ook de jongere zal tijd nodig hebben om zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe context en zich te integreren.

Je kan jongeren op allerlei manieren helpen met dit proces. Belangrijk hierbij is het creëren van een veilige omgeving en een vertrouwensband tussen jou en de jongeren. We geven hierbij enkele tips.

TIPS

Wees zichtbaar en bereikbaar voor de jongere als aanspreekpunt

Plan na enkele weken een opvolggesprek en ga na:

 • Voelt de jongere zich thuis?
 • Druk je waardering uit voor wat je vindt dat er goed loopt
 • Toon begrip voor wat nog niet goed lukt en geef advies