Leidraad

Opleidingstool

Scores geven en rapporten genereren

Voorwaarden voor een goede evaluatie met behulp van de online opvolgingstool

Maak tijd 

 • Neem voldoende tijd voor een gesprek

Creëer een vertrouwenssfeer 

 • Ga apart met de jongere zitten
 • Door een informele, ontspannen sfeer te creëren, help je de jongere om zich te uiten
 • Kies een rustige en neutrale omgeving waar je niet te veel wordt gestoord

Luister actief en vraag door

 • Luisteren: toon en laat horen dat je luistert: oogcontact, knikken, ‘mmh’ …
 • Samenvatten: vat wat je gehoord hebt samen: ‘Als ik het goed heb begrepen …’
 • Doorvragen: vraag door als iets niet duidelijk is: ‘Wat bedoel je daarmee …?’
 • Stel open vragen: begin je zin met: Wie, Wat, Waar, Waarom, Hoe, Waarover, Welk  …: ‘Wat is er gebeurd?’, ‘Hoe komt het dat …?’
 • Vermijd gesloten vragen: stel geen vragen waar men enkel ‘ja’, ‘nee’ of kort op kan antwoorden

Jezelf voorbereiden op de online evaluatie/opvolging

Als mentor zal je op een aantal afgesproken momenten tijdens en op het einde van de leerwerkplekervaring met de school de aangeleerde competenties moeten evalueren. Het gaat hier niet alleen om de technische vaardigheden, maar ook om het gedrag op het werk. Deze zul je op een 4-puntenschaal moeten scoren:

 1. Beheerst dit onvoldoende                                                                                      
 2. Kan dit onder begeleiding                                                                                      
 3. Beheerst dit voldoende                                                                                           
 4. Kan dit zelfstandig uitvoeren           

Ook de jongere mag zichzelf op dezelfde wijze evalueren. Op die manier zijn jullie beiden goed voorbereid op het evaluatiegesprek. Jullie kunnen dan vooral de punten bespreken waarop verschillende scores werden gegeven.

Stappenplan

Om via de tool te evalueren, moet je een aantal stappen volgen

 1. registreren
 2. inloggen
 3. scores geven
 4. rapport printen

Registreren

Om je te registreren, klik hier!

 • Vul je eigen voornaam en naam in
 • Geef je eigen e-mailadres op 
 • Kies een paswoord dat je goed kan onthouden
 • Kies je taal

 

Code toevoegen

 • Je ontvangt een unieke code van de school die gelinkt is aan de leerling
 • Deze vul je in het rode vakje in
 • Klik op ‘save’

De leerling is nu toegevoegd en zichtbaar in de tool wanneer jij inlogt, je hoeft dit later dus niet meer opnieuw te doen.

Inloggen

Om je in te loggen, klik hier!

 • Vul het e-mailadres in waarmee je je eerder registreerde
 • Geef het paswoord in dat je toen zelf hebt gekozen

Scores geven

Klik op de naam van de leerling om te starten

 • Je krijgt eerst een kort tekstje te zien met informatie over de gebruikte 4-puntenschaal. Het is belangrijk te weten dat het cijfer 1 de laagste score is en cijfer 4 de hoogste score. Nadat je dit hebt gelezen, klik je op het pijltje onderaan op het scherm  om verder te gaan.
 • De competenties en talenten zijn onderverdeeld in rubrieken. Je kan telkens kiezen welke rubrieken je deze keer wenst te beoordelen: een, meerdere of allemaal. Opgelet: het is de bedoeling dat tijdens de opleiding alles aan bod komt. Ga na wat relevant is om te beoordelen in functie van wat je al op de leerwerkplek hebt gedaan.

Vink de rubrieken aan die je wenst te beoordelen en klik op het pijltje onderaan op het scherm om verder te gaan.

Nu krijg je telkens een uitspraak over concreet gedrag te zien, bv.: ‘De jongere communiceert efficiënt’. Het is de bedoeling dat je hier een score van 1 tot 4 geeft door de score van jouw keuze aan te vinken.

Dit is het voornaamste deel van de beoordeling. Vanaf een volgende evaluatie zal je steeds zien welke score je vorige keer gaf en wanneer dat was.

Maar er is meer! Er zijn enkele (niet verplichte) extra opties, maar die je helpen bij het motiveren van je score:

 • Voor meer gedetailleerde inhoud klik je op ‘aandachtspunten’
 • Heb je iets interessants te melden als extra feedback? Noteer dit dan in het vakje: ‘vul hier je feedback in’.
 • Misschien heb je wel een foto ter illustratie van je evaluatie en/of feedback? Dan kan je deze opladen door te klikken op: ‘klik hier om een foto op te laden’.

 

Ben je klaar met deze specifieke evaluatie? Klik dan op het pijltje onderaan op je scherm om verder te gaan en evalueer alle competenties op dezelfde manier tot je klaar bent.

Opmerking: Het invullen van deze tool gaat heel vlot en neemt wanneer je alle gedragingen van alle rubrieken evalueert hooguit 15 minuten in beslag.

Op het einde van de evaluatie krijg je de volgende tekst te zien: ‘Bedankt! Je resultaten worden nu verwerkt. Je ontvangt binnenkort verdere toelichting!’

Je kan nu eventueel een rapport opvragen …

Een rapport genereren

Klik op ‘rapport’ bovenaan in het menu

Klik op de naam van de leerling

Klik op het rapport dat je wil aanmaken: 

 • een voortgangsrapport geeft de evolutie weer na meerdere evaluaties;
 • een rapport op datum geeft de scores en feedback weer van die dag.

Je ontvangt het rapport in een pdf-document dat je kan opslaan en/of printen.