Leidraad

Dagelijkse begeleiding

Hoe verloopt de samenwerking? Worden afspraken en taken nageleefd?

Samenwerking opvolgen

Hoe past de jongere zich aan?

 

Integratie en aanpassing

Een eerste of nieuwe werkervaring is voor iedereen wennen. Ook de jongere zal tijd nodig hebben om zich aan de nieuwe context aan te passen en in de nieuwe plek te integreren.

Je kan jongeren op allerlei manieren helpen bij dit proces. Belangrijk hierbij is het creëren van een veilige omgeving en een vertrouwensband tussen jou en de jongeren. Enkele tips …

Tips

 • Wees als eerste aanspreekpunt zichtbaar en bereikbaar voor de jongere.
 • Bouw aan je vertrouwensband met de jongere, ook tijdens informele momenten (zoals pauzes).
 • Stel je collegiaal op:
 1. Betrek de jongere als nieuwe collega.
 2. Geef waar mogelijk uitleg.
 3. Leg spontaan dingen uit.
 4. Maak de jongere wegwijs in het bedrijf.  
 5. Toon dingen.
 • Voer na enkele weken een opvolggesprek.
 1. Voelt de jongere zich thuis?
 2. Druk je waardering uit voor wat er volgens jou goed loopt.

Afspraken opvolgen

Hoe volg ik de gemaakte afspraken op?

 

Herhaal regelmatig de afspraken die je bij het onthaal hebt overlopen:

 • Maak deze afspraken visueel via een onthaalbrochure, zodat de jongere iets heeft om naar terug te grijpen.
 • Laat de jongere regelmatig vertellen wat hij/zij van de afspraken vindt.
 • Geef zelf steeds het goede voorbeeld.

 

Worden bepaalde afspraken niet nagekomen, dan geef je hier direct feedback over.

 

Formuleer de afspraak SMART:

 • Specifiek: zo concreet mogelijk: wie, wat, waar, wanneer, hoe(veel).
 • Meetbaar: zichtbaar gedrag, zodat je het doel kan evalueren.
 • Aanvaardbaar voor betrokkenen: voor zowel de jongere als de mentor.
 • Realistisch: maak een eerlijke inschatting van wat haalbaar is.
 • Tijdsgebonden: wanneer werd het doel bereikt?

Taken opvolgen

Hoe volg ik de taken op?

 

Jij bent verantwoordelijk voor de kennisoverdracht, voor het aanleren van taken en vaardigheden (= leertraject).

 

Hoe volg ik het persoonlijke ontwikkelingsplan van de jongere op?

Demonstreer en geef instructies, stuur opdrachten bij (zie onthaal):

 • Voorzie tijd om de jongere de vaardigheden te laten oefenen.
 • Houd rekening met het beginniveau van de jongere.

 

Check regelmatig het geleverde werk en laat de jongere hierbij vertellen wat de belangrijke stappen zijn en waarop moet worden gelet.

 • Ondersteun en coach om vaardigheden aan te leren.

 

Bekijk per taak en competentie hoe jij de jongere zo efficiënt mogelijk kan aansturen.

 • Ga hiervoor in gesprek met de jongere.

 

Geef feedback over taken (zie evaluatietool).

 • Ga hiervoor in gesprek met de jongere.
 • Geef feedback.