Leidraad

Evaluatie

Feedback en zelfevaluatie

Gezien je mentor je regelmatig zal evalueren via een online app, is het een goed idee om zoveel mogelijk tussentijdse feedbackmomenten in te lassen. Jouw inbreng is immers van belang en zo kom je niet voor grote verrassingen te staan. Elke werkdag kan je enkele minuten de tijd nemen om ervaringen uit te wisselen met je mentor. Je bespreekt dan samen met je mentor de taken en opdrachten die je hebt uitgevoerd.

Wat is feedback?
Feedback is een terugkoppeling over hoe je het gedrag of de houding van de ander hebt ervaren. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Feedback heeft als doel het gedrag te bekrachtigen of bij te sturen.

Feedback ontvangen

Hoe ga je om met feedback?

 

In eerste instantie zal je feedback krijgen van je mentor betreffende jouw gedrag en prestaties op je werkplek. Volgende tips kunnen je helpen om deze feedback goed te ontvangen:

 • Laat je mentor uitspreken.
 • Luister aandachtig. 
 • Ga niet onmiddellijk in de verdediging als je dingen te horen krijgt waarmee je het misschien niet eens bent …
 • Vraag naar concrete voorbeelden.
 • Zoek samen naar oplossingen.
 • Maak afspraken voor de toekomst.

Feedback geven

Hoe geef je zelf feedback?

 

Feedback hoeft zeker geen eenrichtingsverkeer te zijn. Het getuigt zelfs van motivatie en betrokkenheid als je regelmatig zelf ook feedback geeft over hoe je je stage ervaart. Daarom is het aanbevolen om regelmatig stil te staan bij je eigen groeiproces.

Feedback is opbouwend bedoeld zodat jij en je mentor er iets uit leren en jullie samen naar oplossingen kunnen zoeken. Enkele nuttige tips hiervoor:

 • Kies een rustig moment.
 • Toon respect en blijf beleefd wanneer je feedback geeft ook als het over iets gaat wat jou emotioneel raakt.
 • Maak je feedback zo concreet mogelijk. Gebruik voorbeelden.
 • Wees duidelijk zodat je mentor begrijpt waarover het echt gaat.
 • Vertel zeker altijd wat wel goed loopt.

Zelfevaluatie

Hoe bereid je je voor op de evaluatie?

 

Jouw mentor zal op een aantal afgesproken momenten met de school een evaluatie maken van de competenties die je tijdens de leerwerkplekervaring hebt aangeleerd. Het gaat niet enkel om de technische vaardigheden, maar ook om jouw gedrag op het werk. De mentor zal scores geven op een 4-puntenschaal:

 

 1. Beheerst dit onvoldoende
 2. Kan dit onder begeleiding
 3. Beheerst dit voldoende
 4. Kan dit zelfstandig uitvoeren

 

Ook jij mag jezelf scores geven in de voorziene evaluatietool. Op die manier ben je goed voorbereid. Bespreek met je mentor de punten waarop jullie verschillende scores hebben gegeven.