Voorbereiding

De overeenkomst duaal leren

Een overeenkomst met je werkplek afsluiten

Een overeenkomst met je werkplek afsluiten

Aangezien je een vergoeding krijgt van je werkgever, moet er een overeenkomst worden afgesloten tussen jou, de werkgever en de school/het centrum deeltijds onderwijs/Syntra.

Je kan hiervoor gebruikmaken van de modelovereenkomst van de Vlaamse Regering.

Welke informatie kan je bijkomend bij de school of werkgever opvragen?
  • Afspraken omtrent het takenpakket tijdens je stage.
  • De precieze werkuren.
  • Informatie over de leervergoeding (bedragen, praktijk en lesvolging, uitbetaling).
  • De werktijden (nachtarbeid, nachtrust, rusttijden, zon- en feestdagen).

 

 

Net als bij een gewone arbeidsovereenkomst, gelden er bepaalde voorwaarden waaronder een overeenkomst kan worden geschorst of beëindigd.

Hier vind je kort wat formele informatie over schorsing of beëindiging van de overeenkomst:

 

Schorsing van de overeenkomst

Het is mogelijk dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst door een aantal gebeurtenissen tijdelijk niet kan worden verdergezet: bijvoorbeeld bij ziekte. De arbeidsovereenkomst wordt hierdoor echter niet beëindigd, maar de uitvoering ervan wordt tijdelijk onderbroken of ‘geschorst’.

Gedurende een schorsing behoudt de jongere de leervergoeding onder dezelfde waarborgen die gelden als deze voor het loon van een werknemer met een arbeidsovereenkomst, tenzij de overeenkomst geschorst wordt naar aanleiding van een tuchtmaatregel.

Beëindiging van de overeenkomst

In principe wordt de overeenkomst beëindigd wanneer de termijn verstreken is of van zodra je de opleiding met vrucht hebt afgerond. Er zijn echter nog andere situaties waarin de overeenkomst beëindigd kan worden.

Een beëindiging die plaatsvindt voor de einddatum van de overeenkomst, moet altijd door de werkgever en door jezelf aan de trajectbegeleider worden gemeld!