Leidraad

Dagelijkse gang van zaken

Samenwerken, afspraken nakomen en taken uitvoeren

Samenwerken

Hoe word je deel van het team?

 

Wanneer je ergens als nieuweling start, wil je graag snel bij het team horen. Dat is niet altijd gemakkelijk en vraagt wat tijd. Onderstaande tips kunnen jou hierbij helpen:

 • Toon interesse in jouw collega’s: vraag hen hoelang ze al in het bedrijf werken, waar ze wonen, of ze hobby’s hebben ...
 • Vertel ook eens iets over jezelf, over jouw school, richting, hobby’s ...
 • Neem tijdens de pauzes deel aan de gesprekken.
 • Stel je collegiaal op, bied waar nodig hulp aan.
 • Neem ook minder leuke taken op als dit gevraagd wordt.
 • Blijf enthousiast en positief, ook als het eens wat tegenvalt.

Afspraken nakomen

Hoe ga je om met de gemaakte afspraken?

 

Goede afspraken maken goede vrienden. Zorg er dus voor dat je steeds de gemaakte afspraken nakomt.

Kan je een afspraak niet nakomen, dan is het belangrijk dat je hierover communiceert. Doe dit zo snel mogelijk; wacht niet tot je mentor jou hier zelf over aanspreekt.

Is een afspraak onduidelijk, aarzel dan niet om aan te geven dat je de afspraak niet goed hebt begrepen. Probeer duidelijk te verwoorden welk onderdeel van de afspraak niet duidelijk is.

Ben je het niet eens met een afspraak, probeer dan duidelijk te motiveren waarom je het er niet eens mee bent. Stel je flexibel op, sta open voor wat je mentor jou te vertellen heeft.

Taken uitvoeren

Hoe zorg je voor een goede uitvoering van jouw taken?

 

Voorbereiding

Bereid je steeds goed voor op een nieuwe taak:

 • Zorg voor een propere en opgeruimde werkplek
 • Neem het nodige materiaal
 • Neem de instructies/recepten indien die er zijn

 

Uitvoering

 • Voer de taak stap voor stap uit
 • Stel vragen aan de mentor wanneer je twijfelt
 • Werk nauwkeurig, met veel aandacht voor kwaliteit

 

Controle

 • Controleer het resultaat
 • Vraag je collega’s om feedback. Pas je werk aan indien nodig