Opleidingstraject

Welke opleidingen kan ik volgen?

Wat houdt het traject precies in?

Wat houdt het traject precies in?

Voor elke duale opleiding bestaat er één standaardtraject. Dit bestaat telkens uit competentieclusters die gebaseerd zijn op jouw toekomstige job. Competentieclusters kunnen zowel algemeen vormende als beroepsgerichte competenties omvatten.

In het standaardtraject staat vermeld wat er precies moet worden aangeleerd. Welk aandeel van de opleiding besteed wordt aan de component ‘school’ en aan de component ‘werkplekleren’, wordt echter door school en werkgever overeengekomen. Dit wordt uitgedrukt in een gemiddeld aantal uren per week tijdens het schooljaar.

Het standaardtraject geeft aan welke competentieclusters of welke combinatie van clusters, recht geven op een certificaat of deelcertificaat als de leerling deze met vrucht beëindigt.

Inhoud standaardtraject

Om te weten wat de duale opleiding inhoudt, lees je best de inhoud van het betreffende standaardtraject. Binnen de voedingsindustrie bestaat duaal leren voor de brood- en banketbakker en chocolatier.

Brood- en banketbakker duaal

Chocolatier duaal

Medewerker (banket)bakkerij duaal

Bakkerij duaal