Opleidingstraject

Duaal leren helpt ook de werkgever

Welke voordelen heeft duaal leren voor de werkgever?

Welke voordelen heeft duaal leren voor een werkgever?

  • Algemene voordelen: je kan jonge mensen ‘kneden’ naar jouw manier van werken, je toont een zeker maatschappelijk engagement, je leidt een werkkracht op die nadien eventueel vast in dienst kan blijven, je onderhoudt voeling met deze doelgroep (jonge werknemers in opleiding kunnen jou ook nog wat leren, contacten met onderwijs …).
  • Stagebonus van € 500 na elk academiejaar.
  • Fiscaal voordeel: belastbare winsten en baten worden vrijgesteld naar rato van 40% van de leervergoedingen (of de loonkosten die je als beroepskosten mag inbrengen). Het moet hierbij natuurlijk gaan om leervergoedingen of lonen die je betaald hebt aan een jongere voor wie jouw bedrijf in aanmerking kwam voor de startbonus.
  • RSZ-vermindering voor mentoren van € 800 per kwartaal.
Up-to-date info vind je op Duaal leren: klik hier!