Leidraad

Planning

Duaal leren begint vóór het schooljaar

Voor aanvang van het schooljaar

 • Leerlingen, ouders en leerwerkplekken informeren
 • Schoolstructuur aanpassen (flexibel naargelang instroom)
 • Screening geschikte leerlingen en leerwerkplekken
 • Wettelijke bepalingen (addendum, klassenraad, toelatingsvoorwaarden, standaardtraject)

Begin schooljaar

 • Geschikte schoolbegeleiders informeren (PAV, praktijk- en trajectbegeleiders)
 • Matching jongere/bedrijf (bedrijfsbezoeken, kennismakingsgesprekken)
 • Mentoren informeren (ook over de app met de digitale opvolgingstool)
 • Administratieve hulp aan bedrijven + taakverdeling binnen het opleidingsplan
 • Overeenkomsten in orde brengen

Schooleigen planning aanpassen

 • Duale werking afstemmen binnen schoolstructuur (hoe organiseren binnen de school? (uurroosters, begeleiding op de leerwerkplek …))
 • Evaluatie- en opvolgingsdocumenten (hoe synchroniseren indien parallel ook ‘gewoon’ onderwijs; wat behouden en wat wijzigen?)
 • Administratie (extra leerlingvolgsysteem, afwezigheden in systeem verwerken)
 • Extra tijd voorzien voor opvolging socio-juridische vragen i.v.m. duaal leren
Inspiratie nodig?

Raadpleeg volgend ESF project: