Voorbereiding

Matching en ondersteuning

Hoe vind je de juiste jongere voor een bedrijf?

Hoe vind je de juiste jongere voor een bedrijf?

 • Voor het matchen van jongere en bedrijf moet men voldoende kunnen inschatten wat de mogelijkheden van de jongere zijn en deze kunnen inpassen in een specifieke leer-werkcontext. De (bijna) arbeidsrijpheid van de jongere is een voorwaarde waaraan de onderwijsinstelling de nodige aandacht besteedt. Het vinden van een geschikte leerwerkplek voor de jongere is essentieel om het traject van de leerling te doen slagen.
 • De trajectbegeleider en de jongere gaan samen op zoek naar een geschikte onderneming. Daarna voert de onderneming een intakegesprek met de jongere. De trajectbegeleider kan de jongere eventueel ondersteunen tijdens het gesprek.

Ondersteuning voor de jongere en de mentor

Ondersteuning jongere

 • Moedig vragen over de (toekomstige) leerwerkplek aan.
 • Zorg ervoor dat de jongere assertief genoeg is of wordt om op een correcte manier met de werkgever/mentor te communiceren.

Ondersteuning mentor

 • Het standaardtraject en de opdracht voor de leerwerkplek is duidelijk voor de mentor.
 • Stimuleer concrete, praktische afspraken met de jongere over werktijden, taken, evaluaties, werkkledij, gsm-gebruik …
 • Nodig uit tot regelmatig overleg met school.

 

Hoe ondersteun je de werkgever bij de erkenningsaanvraag?

Vraag aan de werkgever of deze voldoet aan de erkenningsvoorwaarden op drie niveaus:

 1. de onderneming
 2. de mentor
 3. de aangeboden activiteiten (per standaard)

De onderneming

 • … voldoet aan de eisen op het vlak van organisatie en bedrijfsuitrusting om de opleiding op de werkplek mogelijk te maken zoals opgelegd door het opleidingsplan;
 • … heeft voldoende financiële draagkracht om de continuïteit van de onderneming te waarborgen;
 • … heeft geen veroordelingen opgelopen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang brengen of die van dien aard zijn dat de onderneming geen goede leeromgeving voor de lerende kan waarborgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om arbeidsrechtelijke of RSZ-veroordelingen.

De mentor

 • … getuigt van onberispelijk gedrag. Hieronder wordt verstaan dat de mentor geen veroordelingen heeft opgelopen die van dien aard zijn dat er geen kwalitatieve en veilige leeromgeving kan worden gewaarborgd. UITTREKSEL 596.2 is vereist om erkend te worden als mentor.
 • … is minstens 25 jaar oud;
 • … heeft minstens 5 jaar praktijkervaring in het beroep;
 • … heeft een erkende mentoropleiding gevolgd of volgt deze binnen het jaar na de erkenning van de opleiding.

 

Kanttekening: beveel de mentoropleiding aan; dit heeft bepaalde voordelen:

 • Kennisborging in het bedrijf: competentieontwikkeling van de mentor is goed voor het bedrijf en zorgt voor een vlottere opleiding en begeleiding van de jongere.
 • De werkgever ontvangt een vermindering van de RSZ-bijdrage voor deze werknemer (indien met vrucht beëindigd en de administratieve formaliteiten in orde zijn). Het gaat om een basisverminderingsbedrag van € 800 per kwartaal (niet voor eenmanszaken).
 • Bovendien wordt de opleiding binnen deze context volledig door Alimento terugbetaald.
Alimento biedt ondersteuning aan mentoren op de werkvloer

Doel van de coaching:

Leidinggevenden of werknemers op maat opleiden en begeleiden in hun rol als mentor. Naast het kaderen van hun rol en verantwoordelijkheden, worden concrete situaties op de werkvloer verduidelijkt en geoefend. Specifieke aandacht gaat naar een juiste communicatie en gestructureerde opvolging.

De coaching gaat in op volgende thema's:

 • Hoe zorg je voor een goed onthaal?
 • Hoe maak je goede afspraken?
 • Hoe geef je duidelijke instructies?
 • Hoe volg je taken en gemaakte afspraken op?
 • Hoe maak je een opvolgingsplan concreet en hoe volg je het op?
 • Hoe bevorder je een vlotte integratie in het team?
 • Hoe geef je feedback?
 • Hoe stuur je gedrag en attitudes bij?
 • Hoe evalueer je?

De aangeboden activiteiten

Voor de onderneming uit de voedingssector horen bepaalde activiteiten bij het aanbieden van de leerwerkplek. Indien een bepaalde activiteit niet kan aangeboden worden, kan dit in de school of in een gesimuleerde werkplek worden aangeleerd. Het is steeds van belang om dit goed af te toetsen!