Voorbereiding

De eerste werkdag

Ben ik klaar om de jongere te verwelkomen?

Heb je een overeenkomst afgesloten en verwelkom je binnenkort de jongere?

Bekijk dan deze tips:

  • Lees het standaardtraject goed door, zodat je weet wat de jongere in jouw bedrijf komt leren.
  • Bedenk welke praktische afspraken je met de jongere zal maken over werktijden, taken, evaluaties, werkkledij, gsm-gebruik …
  • Bereid de werkomgeving voor: licht collega’s in en voorzie een plekje voor de jongere.
  • Ga na wie een rol zal vervullen bij de begeleiding van de jongere, m.a.w. duid een mentor aan (tenzij je dit als zaakvoerder zelf opneemt, maar vraag je dan wel af of dit haalbaar is).
  • Zorg ervoor dat je duidelijk weet wie jouw aanspreekpunt wordt binnen de school en sla de contactgegevens op in je gsm.
  • Zie ook het volgende hoofdstuk Onthaal!