Opleidingstraject

Voorbereiding

Hoe bereidt een onderwijsinstelling zich voor op duaal leren?

Hoe bereidt een onderwijsinstelling zich voor op duaal leren?

  • Volgt de wettelijke bepalingen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (bv. verplichting addendum schoolreglement). Voor meer informatie klik hier!
  • Informeert naar de wettelijke bepalingen i.v.m. de leerwerkplekken en zorgt mee voor geschikte werkplekken voor jongeren. Voor meer informatie klik hier!
  • Maakt een organisatieplanning op voor de interne werking en stelt trajectbegeleiders aan die de jongeren duaal opvolgen.
  • Co├Ârdineert de communicatie tussen leerlingen/ouders en leerwerkplekken.