Opleidingstraject

Het standaardtraject

De ontwikkelingsdoelen van duaal leren

Wat is een standaardtraject?

Binnen onderwijs wordt een opleidingstraject in het kader van duaal leren een ‘standaardtraject’ genoemd. Per duale opleiding bestaat er één standaardtraject. Dit bestaat telkens uit competentieclusters die gebaseerd zijn op de toepasselijke eindtermen of ontwikkelingsdoelen, en een of meer beroepskwalificaties. Competentieclusters kunnen zowel algemeen vormende als beroepsgerichte competenties omvatten.

In het standaardtraject staat vermeld wat er precies moet worden aangeleerd. Welk aandeel van de opleiding besteed wordt aan de component ‘school’ en aan de component ‘werkplekleren’, wordt echter door school en werkgever overeengekomen. Dit wordt uitgedrukt in een gemiddeld aantal uren per week tijdens het schooljaar.

Het standaardtraject geeft aan welke met vrucht beëindigde competentiecluster(s), recht geeft/geven op een studiebewijs (onderwijskwalificatie, beroepskwalificatie, deelcertificaat, attest verworven bekwaamheden).