Voorbereiding

De overeenkomst duaal leren

De overeenkomst tussen jongere, school en bedrijf

Welke overeenkomst dien je af te sluiten?

Omdat het om een bezoldigde tewerkstelling gaat, dient er een overeenkomst te worden afgesloten tussen de werkgever, de jongere en de school / het centrum deeltijds onderwijs / Syntra.

Je kan hiervoor gebruikmaken van de modelovereenkomst van de Vlaamse Regering.

Tip: maak deze overeenkomst best meteen op in het digitale loket van Werkplekduaal: klikĀ hier!