Welke overeenkomst dien je af te sluiten?

Omdat het om een bezoldigde tewerkstelling gaat, dient er een overeenkomst te worden afgesloten tussen de werkgever, de jongere en de school / het centrum deeltijds onderwijs / Syntra.

Je kan hiervoor gebruikmaken van de modelovereenkomst van de Vlaamse Regering.

Tip: maak deze overeenkomst best meteen op in het digitale loket van Werkplekduaal: klikĀ hier!